Mga Paborito kong Salawikaing Kapampangan

Sumasang-ayon ako salawikaing kapampangan na “Salimpapo capal sintan Anting piblas a inamdam Catulad na bulalaco Agad matatda sintingan.” na may salin sa wikang Ingles na “Love superficial/Is like borrowed clothing; compared to a shooting star, its beauty soon disappears.” Ito ay sa kadahilanang ang pagmamahal ay hindi lang dapat sa panlabas na anyo nababatay sa halip ay sa kalooban ng isang nilalalang. Sabihin na nating nakahahalina nga ang pisikal na kaanyuan ngunit kung ito lamang ang natatanging batayan ng pagmamahal ay masasabing hindi iyon magtatagal. Ito ay sa kadahilanang hindi naman talaga iyon ang tunay na basehan ng totoong pagmamahal. Sa aking palagay, kapag ang isang nilalang ay natuto nang mahalin ang isang indibidwal sa kabila ng mga baho nito na natutuklasan ay doon lang masasabing tunay ngang pagmamahal iyon o “Agape” sa wikang Latino na walang pasubali at nagtatagal panghabang buhay.

Isa pang kapampangang salawikaing aking sinasang-ayunan ay ang “Nung nuya carin ing pibandian mu, atyu carin ing pusu mu.” na may naman na “Wealth, wherever is your/there is your heart.” sa wikang Ingles. Totoo. Kadalasan kasi ang mga tao ay nalilinlang sa kung ang ang nakikita nila tulad na lang ng sa una kong nabanggit na salawikain. Bilang tao, madali tayong matukso sa mga nakikita natin sa ating paligid. Lalong- lalo na kung wala tayo nito o nakahihigit ang iba sa atin. Gamit, bahay, at pera ay ilan lamang sa mga itinuturing na yaman ng tao dito sa lupa. Ngunit, isa itong malaking pagkakamali. Ang kayamanan ay ang mga bagay na ating pinapahalagan ng husto. Naniniwala ako, tulad ng sinabi nga ng pangalawa kong itinalang salawikain na sa halip na gamitin ang ating mga mata, matuto dapat tayong gumamit ng ating puso upang upang makita natin ang mga tunay na kayaman sa mundo. Na hindi lang mga literal na bagay ang mga bagay na ating dapat pahalagahan. Kapag nagawa na natin iyan, kapag nagawa na nating tignan at pahalagahan kung ano talaga ang pinakamahalaga sa ating buhay ay tiyak na magigiging mayaman nga ang bawat isa sa atin – mayaman tayo sa mga bagay na walang kaparis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s