Bakit hindi?

Ma’am, Sir, po, at opo.

Bilang mga Pilipino, karaniwan na sa ating araw-araw na pamumuhay ang paggalang sa mga nakatatanda, mga di-kakilala at sa mga taong may awtoridad. Bukod sa abakada ay maaga din tayong tinuturuan ng wastong pakikitungo sa iba sa pag-aasang madadala natin ito hanggang sa ating pagtanda. Ngunit makatarungan ba ang kaugaliang ito? Mas mahalaga ba ang paggalang kaysa pagkakapantay-pantay?

Hindi kailanman sumagi sa aking isipan na tuligsain ang paggalang ayon sa kultura ng Pilipinas. Pero napaisip ako tungkol rito nang marinig ko ang panayam ni Dr. Teresita Maceda. May katwiran ang kanyang mga sinabi ukol sa mga kaugalian sa unibersidad. Maganda nga naman kung pantay-pantay ang turingan ng mga guro, estudyante, at mga manggagawa. Kung aalisin natin ang ma’am, sir, po, at opo sa ating pakikipag-usap, mas magiging kanais-nais ang pakikisalamuha natin sa iba. Hindi magiging kahiya-hiya ang atmospera at magiging komportable tayong magbahagi ng ating mga karanasan o hinaing. Mas makikilala natin ang isa’t-isa ng tulad ng pagkakilala ng mga magkakaibigan. Lalakas ang loob natin na ipabatid ang ating mga komento o argumento, maging ang ating mga ideya. Hindi tayo matatakot na barahin ng ating mga propesor o kahit ninuman. Mas magiging matapang tayo sa pagtanggap ng kritisismo.

Pagdating sa labas ng unibersidad, makatutulong ang ganitong kaisipan dahil lahat ay magiging malaya. Hindi tayo matatakot na kalabanin ang mga maling gawain, lalong lalo na ang mga kawani ng gobyerno na walang kinikilala maliban sa mga nasa mataas na posisyon. Sabi nga nila, walang magpapaapi kung walang mang-aapi.

Marahil ay tama nga si Tita Tet. Ang tanong, makakaya ba natin ang ganito kalaking pagbabago? Bakit hindi?

Lizaso, Shaun Erycka

2012-35913

One thought on “Bakit hindi?

  1. Wow you pointed out such a great point in your blog! I do believe expressing one’s thoughts are important especially in dealing with injustice. I do hope there are suggestions when contradicitng others. Like not being Anti an issue but being Pro to an alternative solution!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s