Ang Tunay na Kamayamanan

Nagkaroon ba ng pagkakataon sa iyong buhay na kung saan bigla ka na lang napatigil, napaisip, at tinanong sa iyong sarili “Anong ginagawa ko?” o kaya’y  “Bakit ko to ginagawa?”, “Para saan ba itong ginagawa ko?” Kung ang iyong sagot ay oo, nako! Hindi ka nag-iisa kaibigan. Kasama mo ako. Matagal tagal ko na ding tinatanong sa aking sarili ang mga tanong na aking binanggit sa una. At sa wakas, nalaman ko din ang natatanging kasagutan. Saan at kanino natin makukuha ang sagot? Para sa akin, sa ating Panginoong Diyos lamang manggagaling ang sagot.

Naniniwala ako na kung ilagak natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos, ituturo Niya ang mga sagot na kay tagal nating hinanap sa ating buhay. Bibigyan Niya tayo ng kaganapan sa buhay na ito. Kailangan nating makinig sa Kaniyang mga aral. Pagkatapos nun, sampalatayanan natin na ito ay totoo at tunay ngang kailangan nating sundin upang tayo ay patuloy Niyang patnubyan at ingatan. Kailangan nating sundin ang Kaniyang banal na kalooban sapagkat ito ang magiging tanglaw, ang susi sa maayos, maginhawa, at mapayapang buhay na alam kong minimithi ng lahat ng tao. (Maliban na lang sa mga taong hindi matino ang kanilang pag-iisip.) Gawin natin ang ating buong makakaya upang gawin ang tama, hilingin natin na sana tulungan Niya tayong maisabuhay ang Kaniyang banal na kalooban, at muli, aking babanggitin, ilagak natin ang ating buong sarili sa ating Panginoong Diyos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s