Ang Paggamit ng Wikang Filipino sa mga Filipino Websites

Hindi naman malaki ang pagkakaiba ng libro sa mga websites. Naglalaman din ito ng mga salita at pangungusap na ang pinakalayunin ay ang magbigay ng impormasyon at magbigay aliw sa sinumang magbabasa nito. Kaya, ang Wikang Filipino sa mga Filipino Websites na aking nahanap ay hindi naiiba sa mga mga iba’t ibang libro.

Ang mga Filipino Websites na aking nahanap, na kung saan dominante ang paggamit ng Wikang Filipino, ay maihahati natin sa dalawang uri: Seryoso at Hindi Seryoso. Ito ay hinati sa ganitong paraan sapagkat mapapansin natin na may mga Websites sa kabuuan na ang pangunahing layunin nito ay ang magbigay ng importanteng impormasyon. Ito ang mga Webistes na seryoso. Mayroon namang mga Websites na tila nagbibigay lamang ng aliw sa kanyang mambabasa. Ito ay ang mga Websites nakabilang sa Hindi Seryoso. Ang pamamaraan ng paggamit ng Wikang Filipino sa mga Seryosong Websites ay maayos samantalang ang pamamaraan ng paggamit ng Wikang Filipino sa mga Hindi Seryosong Websites ay TAGLISH o halong Tagalog at Ingles.

Advertisements

One thought on “Ang Paggamit ng Wikang Filipino sa mga Filipino Websites

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s