Lupa ng Unibersidad ng Pilipinas

Noong ika-1o ng Enero, pumunta ako sa isang ACLE-accredited event na Kapekonomiya 2.0: Probing the UP Land Use sa Bulwagang Diosdado Macapagal sa School of Economics. Ito ay inihandog ng UP School of Economics Student Council and UP Economics Towards Consciousness. Ang naging pokus ng diskusyon ay tungkol sa pakikipagpartnership ng UP sa Korporasyon ng Ayala sa pagpapatayo ng UP Town Center at UP Technohub sa lupa ng UP. Bakit nga ba nakatayo ang mga istrukturang ito doon at ano ba ang nakukuha ng UP mula rito?

Alam naman natin na ang lupa ay napakahalaga. Ito ay hindi rumarami, bugkos habang dumadami ang mga tao ay mas nauubos nga ito. Kung kaya’t nararapat lamang na magamit ito sa tama. Sa kaso ng UP, naniniwala ako na nararapat na gamitin ang lupa ng UP para sa ikabubuti ng mga mag-aaral ng unibersidad, ng mga guro na nagtuturo rito, ng mga taong nagtatrabaho sa UP at ng mga taong naninirahan sa loob at paligid ng unibersidad.

Nagawa nga ba ito ng partnership sa Ayala? Kung titingnan naman ang panig ng unibersidad, maiintindihan naman ang rason kung bakit nila naisipang gawin ito. Dahil nga sa kakulangan ng budyet ng UP, naghahanap ito ng ibang paraan upang kumita ng pera. Ito raw, sa salita ni Propesor Alonza, isa sa mga tagapagsalita, ay isang paraan upang mas maging pokus ng mga propesor ang pagtuturo at hindi na kailangan pang mag-isip tungkol sa pera. Alam naman nating lahat na kikita ang UP dito, kung kaya’t pinanindigan na nila ito.

Gets naman ‘to di ba? Pero kung susuriin nang maigi, maraming mga pagkakamali na kailangan nating tingnan. Ang UP, tulad ng ibang mataas na institusyon ng pag-aaral ay mga batas na kailangan sundin. Sa kaso ng UP, ito ay ang UP Charter. Hindi ko na ibibigay ang kabuuhan ng mga detalya sa papel na ito, pero ang suma nito ay may isang section sa UP Charter tungkol sa gamit sa lupa ng UP. May mga ilang clauses sa section na ito na hindi nasunod ng pagpapatayo ng mga istrukturang ito. Ang pinakaimportante na rito ay ang lupa dapat ng UP ay gamitin para sa “academic purposes”. Uulitin ko, ang UP ay isang institusyon ng pag-aaral, kung kaya’t tama nga lang naman na gamitin ito para sa pag-aaral. Kaya ang tanong, ano nga ba ang “academic” sa UP Town Center at UP Technohub?

Puwera pa rito, dapat ay kumikita ng pera ang UP sa mga partnership na ito. Ang perang kinikita rito ay nararapat na idagdag sa kulang na budyet ng UP, pero parang hindi ito nakikita. Sa panahon na kasunod ng pagpapatayo ng mga ito, may mga nakabinbin na pagtaas ng tuition ng UP at may mga ilan pang miscellaneous fees na idaragdag. Idadagdag ko rin na walang impormasyon na ibinibay sa publiko kung magkano talaga ang kinikita ng UP sa mga partnership na ito. Ang mga partnership na ito ay dapat nakakatulong sa budyet deficit, ngunit parang nakadaragdag pa ito sa problema dahil, sinabi sa forum, na ginagamit na rin itong dahilan ng gobyerno upang babaan pa lalo ang budyet ng UP dahil, sabi raw nila, ay kaya na raw ng UP mag-isa. Habang hindi ko alam kung gaano katotoo ito, ang UP ay isang pampublikong institusyon at hindi isang korporasyon na. Sa batas, ang UP pa rin ang pambansang unibersidad ng Pilipinas at nararapat pa rin ng bigyan ito ng pera ng gobyerno para mapagpatuloy nito ang hangarin na mapag-aral ang mga batang Pilipino.

Wala naman akong problema kung makikipagpartner ang UP sa mga pribadong institusyon, pero sa tingin ko ay nararapat na suriin nang mabuti ng UP ang dapat na makuha nito bago na lang sila makikipagpartner. Dapat ay nakaayon ang gamit ng lupa sa UP Charter. Kailangan din na tinatanong muna ang mga mag-aaral, guro, manggagawa sa UP dahil tayo dapat ang makakakuha ng mga beneppisyong ito kaya tayo dapat ay tanungin. Dapat din na siuraduhin na mapapanatili ang ganda ng lupa ng UP. Dapat ay maaaring magamit pa rin ito pagkatapos ng mga partnerships. Kailangan rin na nakikita ng publiko ang kinikita ng UP mula sa mga partnerships na ito. Huli, at pinakaimportante sa lahat, kailangan na siguraduhin ng UP na ang benepisyo ay mapunta talaga sa mga mag-aaral, guro, manggagawa ng UP at iba pa. Uulitin ko, ang UP sa isang institusyon ng pag-aaral. Ang layunin nito ay mapag-aral ang pinakamatatalinong bata sa Pilipina at lahat dapat ng ginagawa ng UP ay para sa layunin na iyon.

-Samantha Joy U. Cinco; 2012-10478

Advertisements

2 thoughts on “Lupa ng Unibersidad ng Pilipinas

  1. Hi Sam! 😀 Thanks for this post.

    I do agree that UP land should be allocated to the most efficient of its uses. And yes, I also do agree that what’s stated in the charter should be followed – it is a set of rules written for a purpose, after all. I think what the administration (and the private sector that it engages with) can improve on is the transparency with which they transact. You’re right – I don’t think there’s any publicly published record of the gains that the university received from these partnerships. And that’s a shame because the UP administration should be accountable to the people who fund it. Also, with transparency comes judgment – with the values presented to us, we’ll finally be able to see whether the benefits outweigh the costs that the partnership entails. It’s basically a yes or no question when we see the actual values.

    I would also just like to highlight the concept of opportunity cost. Dr. Alonzo, during Kapekonomiya 2.0, said that these projects were undertaken because it would be a waste not to. And from an economic perspective, it is rationale to believe so. Why waste the opportunity to benefit from something which you previously did not benefit from? You have nothing to lose, economically.

    -Danilo Lorenzo Atanacio (2012-57960)

  2. I agree with what you said about opportunity cost. It would be a waste to leave the land without a use. But then again, wasn’t UPIS moved to make room for UP Town Center? And are these partnerships really the best way to utilize these pieces of land? Just some questions to think about 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s