Business

When you ask me, what do you want to do in the future? I’m going to say, give a good life to my parents and to my family. How exactly am I going to do that? There are a lot of ways. One way that I think and believe that’s going to be a key to my goal is having a business establishment of my own. The next question is, what type of businesses in the near future would yield the most profit? No one can surely tell. But there is one type of business that I’m SURE I really want to indulge in.

Food. Everyone needs food. The food business will never die. It’s always going to be there. It’s only a matter of how you’re going to enter the market and what kind of food you sell before you can tell if you’re going to be profitable or not. Your product must be special. You have to think outside the box because people naturally get tired of having the same thing over and over again. So, they want to try something new. Innovation is one of the reasons why most business men (or women) are successful these days.  Next, the people in this world must see or have knowledge about what you’re selling. Hence, you have to have a good marketing team. Lastly, you have to survive. After having great ideas of innovation and new products, you have to move on because one day, that product is going to grow old too. So, you have to work hard, keep imagining, dream big, always hope for the best, and always pray.

Advertisements

Ang Paggamit ng Wikang Filipino sa mga Filipino Websites

Hindi naman malaki ang pagkakaiba ng libro sa mga websites. Naglalaman din ito ng mga salita at pangungusap na ang pinakalayunin ay ang magbigay ng impormasyon at magbigay aliw sa sinumang magbabasa nito. Kaya, ang Wikang Filipino sa mga Filipino Websites na aking nahanap ay hindi naiiba sa mga mga iba’t ibang libro.

Ang mga Filipino Websites na aking nahanap, na kung saan dominante ang paggamit ng Wikang Filipino, ay maihahati natin sa dalawang uri: Seryoso at Hindi Seryoso. Ito ay hinati sa ganitong paraan sapagkat mapapansin natin na may mga Websites sa kabuuan na ang pangunahing layunin nito ay ang magbigay ng importanteng impormasyon. Ito ang mga Webistes na seryoso. Mayroon namang mga Websites na tila nagbibigay lamang ng aliw sa kanyang mambabasa. Ito ay ang mga Websites nakabilang sa Hindi Seryoso. Ang pamamaraan ng paggamit ng Wikang Filipino sa mga Seryosong Websites ay maayos samantalang ang pamamaraan ng paggamit ng Wikang Filipino sa mga Hindi Seryosong Websites ay TAGLISH o halong Tagalog at Ingles.

Family

Last Saturday, February 15, 2014, me and my older brother went to SM Mall of Asia to witness the 5th Philippine International Pyromusical Competition. During our long wait for the event to start, I decided to post some family pictures that I took a long time ago. In creating an album, Facebook asked me to “Say something about this album”. I thought of typing in a quote about Family. I searched and decided to type “Other things may change us, but we start and end with Family”. This inspired me to blog about Family. This is where my blog starts.

From the day we were born, until the day we die, it’s our family whose always going to be with us. They may not be with us physically at about 70% of time we live, but I assure you, they’re with us in our hearts and in our minds. I read a post before by Ralph Waldo Emerson saying

“When you were born you were crying and everyone else was smiling. Live your life so at the end, your’re the one who is smiling and everyone else is crying.”

Who is the “everyone” that Ralph Waldo Emerson is pertaining to. Isn’t it our Family? We must always treasure and cherish the moments when we are with our Family. Lets be with them while they’re there. Live, laugh, and love with them. They’re not going to be there forever. So that in the end, you can tell yourself “I lived a good life because I spent it with the people that I love, my Family”.

Ang Tunay na Kamayamanan

Nagkaroon ba ng pagkakataon sa iyong buhay na kung saan bigla ka na lang napatigil, napaisip, at tinanong sa iyong sarili “Anong ginagawa ko?” o kaya’y  “Bakit ko to ginagawa?”, “Para saan ba itong ginagawa ko?” Kung ang iyong sagot ay oo, nako! Hindi ka nag-iisa kaibigan. Kasama mo ako. Matagal tagal ko na ding tinatanong sa aking sarili ang mga tanong na aking binanggit sa una. At sa wakas, nalaman ko din ang natatanging kasagutan. Saan at kanino natin makukuha ang sagot? Para sa akin, sa ating Panginoong Diyos lamang manggagaling ang sagot.

Naniniwala ako na kung ilagak natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos, ituturo Niya ang mga sagot na kay tagal nating hinanap sa ating buhay. Bibigyan Niya tayo ng kaganapan sa buhay na ito. Kailangan nating makinig sa Kaniyang mga aral. Pagkatapos nun, sampalatayanan natin na ito ay totoo at tunay ngang kailangan nating sundin upang tayo ay patuloy Niyang patnubyan at ingatan. Kailangan nating sundin ang Kaniyang banal na kalooban sapagkat ito ang magiging tanglaw, ang susi sa maayos, maginhawa, at mapayapang buhay na alam kong minimithi ng lahat ng tao. (Maliban na lang sa mga taong hindi matino ang kanilang pag-iisip.) Gawin natin ang ating buong makakaya upang gawin ang tama, hilingin natin na sana tulungan Niya tayong maisabuhay ang Kaniyang banal na kalooban, at muli, aking babanggitin, ilagak natin ang ating buong sarili sa ating Panginoong Diyos.

Lupa ng Unibersidad ng Pilipinas

Noong ika-1o ng Enero, pumunta ako sa isang ACLE-accredited event na Kapekonomiya 2.0: Probing the UP Land Use sa Bulwagang Diosdado Macapagal sa School of Economics. Ito ay inihandog ng UP School of Economics Student Council and UP Economics Towards Consciousness. Ang naging pokus ng diskusyon ay tungkol sa pakikipagpartnership ng UP sa Korporasyon ng Ayala sa pagpapatayo ng UP Town Center at UP Technohub sa lupa ng UP. Bakit nga ba nakatayo ang mga istrukturang ito doon at ano ba ang nakukuha ng UP mula rito?

Alam naman natin na ang lupa ay napakahalaga. Ito ay hindi rumarami, bugkos habang dumadami ang mga tao ay mas nauubos nga ito. Kung kaya’t nararapat lamang na magamit ito sa tama. Sa kaso ng UP, naniniwala ako na nararapat na gamitin ang lupa ng UP para sa ikabubuti ng mga mag-aaral ng unibersidad, ng mga guro na nagtuturo rito, ng mga taong nagtatrabaho sa UP at ng mga taong naninirahan sa loob at paligid ng unibersidad.

Nagawa nga ba ito ng partnership sa Ayala? Kung titingnan naman ang panig ng unibersidad, maiintindihan naman ang rason kung bakit nila naisipang gawin ito. Dahil nga sa kakulangan ng budyet ng UP, naghahanap ito ng ibang paraan upang kumita ng pera. Ito raw, sa salita ni Propesor Alonza, isa sa mga tagapagsalita, ay isang paraan upang mas maging pokus ng mga propesor ang pagtuturo at hindi na kailangan pang mag-isip tungkol sa pera. Alam naman nating lahat na kikita ang UP dito, kung kaya’t pinanindigan na nila ito.

Gets naman ‘to di ba? Pero kung susuriin nang maigi, maraming mga pagkakamali na kailangan nating tingnan. Ang UP, tulad ng ibang mataas na institusyon ng pag-aaral ay mga batas na kailangan sundin. Sa kaso ng UP, ito ay ang UP Charter. Hindi ko na ibibigay ang kabuuhan ng mga detalya sa papel na ito, pero ang suma nito ay may isang section sa UP Charter tungkol sa gamit sa lupa ng UP. May mga ilang clauses sa section na ito na hindi nasunod ng pagpapatayo ng mga istrukturang ito. Ang pinakaimportante na rito ay ang lupa dapat ng UP ay gamitin para sa “academic purposes”. Uulitin ko, ang UP ay isang institusyon ng pag-aaral, kung kaya’t tama nga lang naman na gamitin ito para sa pag-aaral. Kaya ang tanong, ano nga ba ang “academic” sa UP Town Center at UP Technohub?

Puwera pa rito, dapat ay kumikita ng pera ang UP sa mga partnership na ito. Ang perang kinikita rito ay nararapat na idagdag sa kulang na budyet ng UP, pero parang hindi ito nakikita. Sa panahon na kasunod ng pagpapatayo ng mga ito, may mga nakabinbin na pagtaas ng tuition ng UP at may mga ilan pang miscellaneous fees na idaragdag. Idadagdag ko rin na walang impormasyon na ibinibay sa publiko kung magkano talaga ang kinikita ng UP sa mga partnership na ito. Ang mga partnership na ito ay dapat nakakatulong sa budyet deficit, ngunit parang nakadaragdag pa ito sa problema dahil, sinabi sa forum, na ginagamit na rin itong dahilan ng gobyerno upang babaan pa lalo ang budyet ng UP dahil, sabi raw nila, ay kaya na raw ng UP mag-isa. Habang hindi ko alam kung gaano katotoo ito, ang UP ay isang pampublikong institusyon at hindi isang korporasyon na. Sa batas, ang UP pa rin ang pambansang unibersidad ng Pilipinas at nararapat pa rin ng bigyan ito ng pera ng gobyerno para mapagpatuloy nito ang hangarin na mapag-aral ang mga batang Pilipino.

Wala naman akong problema kung makikipagpartner ang UP sa mga pribadong institusyon, pero sa tingin ko ay nararapat na suriin nang mabuti ng UP ang dapat na makuha nito bago na lang sila makikipagpartner. Dapat ay nakaayon ang gamit ng lupa sa UP Charter. Kailangan din na tinatanong muna ang mga mag-aaral, guro, manggagawa sa UP dahil tayo dapat ang makakakuha ng mga beneppisyong ito kaya tayo dapat ay tanungin. Dapat din na siuraduhin na mapapanatili ang ganda ng lupa ng UP. Dapat ay maaaring magamit pa rin ito pagkatapos ng mga partnerships. Kailangan rin na nakikita ng publiko ang kinikita ng UP mula sa mga partnerships na ito. Huli, at pinakaimportante sa lahat, kailangan na siguraduhin ng UP na ang benepisyo ay mapunta talaga sa mga mag-aaral, guro, manggagawa ng UP at iba pa. Uulitin ko, ang UP sa isang institusyon ng pag-aaral. Ang layunin nito ay mapag-aral ang pinakamatatalinong bata sa Pilipina at lahat dapat ng ginagawa ng UP ay para sa layunin na iyon.

-Samantha Joy U. Cinco; 2012-10478

The Two Sides of Mining

It has been an issue for quite some time now in our country, the issue of mining. It is now an imperative to see what the proponents and critics have to say to this long-standing debate. Let us now see…

Pros

Creation of jobs – on-field works, organizational works, rural and infrastructural “development”

Revenues to government – income tax, real estate tax, environmental permits and customs

Cons

Concerns over fauna, flora, and the environment – water pollution (e.g. Acid rock drainage), deforestation, animal habitat destruction, mountaintop removal, subsidence, destruction, tailing and spoil

Displacement of natives – human rights violation, forced relocation, refugee issue, and violent conflict

Property devaluation – tourism decline, aesthetic damage, and inhospitable homing

Conclusion

Presented was the advantages and disadvantages of the pursuit of economic growth and livelihood through mining, but many questions were not yet answered.

Is responsible mining possible? Is it worth to trade-off environmental stability for a fast-track economic growth in the sector of mining? Is the sustainability of mining guaranteed? And many others.

A parting statement:

Will Filipino tax payers end up picking up the tab in years to come as Canadian taxpayers do now for thousands of abandoned mines in Canada?

Catherine Coumans, Ph.D., MiningWatch Canada

These are the topics of discussion in the Alyansa Tigil-Mina or ATM. To know more about the organization you can visit their website at http://www.alyansatigilmina.net

Ideas

At first it was just an idea, a notion of promoting Economic Nationalism through working with a non governmental organization. Being a student who knows nothing but just the route from school to home and vice versa, I felt that there is no way that economic nationalism can be embodied by being an intern in a NGO.

Then, it turned into a plan. We, my group mates and I, had a meeting with the coordinating officers of the NGO that we will be working with for the whole semester. The Action for Economic Reform(AER), at first, had an atmosphere of usual comfortable well-furnished office which backed up my thoughts that everything will be fine and easy.

And right after knowing the what’s, when’s, where’s and how’s the things will go, it became a commitment. Being on the first half of this game was very difficult because I am not used to doing what I had been doing. I don’t have very good organizing and leadership skills for back when I was in my high school days, I just study,study, and study.

Working with Action for Economic Reform, made what is impossible for me at first, possible. Honestly,things didn’t turned out the way I expected it to be, it was not fine and easy which is a good because hardships and challenges molds us, bring out the best in us. From now on, I am not anymore a student who only knows is to read and solve math problems. I am now a grown man, a man with not just the sense to work but also has a drive to be with other people.

De Chavez, John Ivan M.  2012-21270