Bagong Buhay

       Marahil marami sa atin, bata pa lang ay may mga pangarap na sa buhay. Marami sigurong naghangad na yumaman, magkaroon ng isang matatag na hanapbuhay tulad ng pagiging doktor o abogado, at magkaroon ng masaya at mapayapang buhay. Ngunit hindi ganun kadali ang pagkamit ng mga pangarap. Ang totoo, may mga pagkakataon pa ngang may mga pangarap tayo na dahil sa hirap ng buhay at maraming pagsubok at problema na dumarating, ay hindi natin nakakamit ito. Isa pang rason siguro kung bakit hindi natin nakamit ang ating mga pangarap sa buhay ay ang paggawa natin ng mali imbis na gawin ang tama. Palagi namang pinapakita sa atin kung ano ang mali at tama. Nasa sa atin na lamang kung ano ang pipiliin. Kaya kapag nasa panahon parin tayo na nagdadalawang isip kung gagawin ang mali o tama, kailangan natin magbago. Kailangan nating magbagong buhay.

       Isa na marahil sa pinakaimportanteng aspeto ng buhay ay ang PAGBABAGONG BUHAY. Napakarami na nating naranasang mga iba’t ibang pangyayari sa buhay. Bawat tao ay may kanya kanyang karanasan na siyang paraan ng ating Panginoong Diyos upang turuan tayo na gawin ang tama. At kapag napapansin natin na ang mga nangyayari sa atin ay mga bagay na hindi na natin ninanais, kailangan na nating magbago. Kailangan natin maghanap at gumawa ng iba’t ibang paraan upang baguhin ang dating pamumuhay at ipakita sa mundo ang bagong ikaw. Kailangang gawin ang buong makakaya upang isabuhay ito at tuluyang lisanin ang dating ikaw.

       Ang hiling ko lamang sa bawat isa sa atin ay magawa natin ang tama upang sa gayon ay makamit natin ang ating hinahangad sa buhay. Dahil totoo nga na kapag nawala ang isang bagay, doon lamang natin maiintindihan at mauunawan ng lubusan ang kahalagaan nito sa buhay. Kaya, kailangan nating magbago. Laging manalangin sa ating Panginoong Diyos, gawin ang tama, at gawin ang buong makakaya upang makamit ang bagong buhay.

RUIZ, Jonathan Jet G.

2012 – 56229

Advertisements

4 thoughts on “Bagong Buhay

  1. I agree. Staying in a dorm is so much different than living at home. But I think the key is to be close to your roommates so that you won’t feel alone. =)

    • ^Oops. I commented on the wrong blog. Here’s my comment on this one:
      I agree that we should all work towards achieving our goal without sacrificing what’s right.

  2. Masayang matupad ang mga pangarap lalo na kung ito ay ating pinaghirapan at alam natin sa ating sarili na wala tayong ginawang mali upang makamit ito. Sa mga taong hindi pa nagbabagong buhay, sana lang ay kanilang mapagtanto na ang pagbabago ang siyang babago sa kanilang buhay. 🙂

  3. Naniniwala rin ako na mahalaga ang pagbabago sa buhay. Sa pagbabagong buhay natin mas nakikilala ang ating mga sarili–kung ano nga ba ang ating layunin at nais tahakin sa ating buhay. Sa pag-abot sa ating mga pangarap ay kailangan na talikuran natin ang ating mga masasamang gawi nang sa gayon ay mas maging tuwid ang ating daang tinatahak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s