Mundo ng Kadena

Mundo ng Kadena ni: Eina Izabela  Zaide Concepcion

Ang mundo ng obra ay walang kadena.

Dito sa kakaibang mundo ng obra, walang social institution, walang nakakataas na uri, walang oppressor, walang pader, walang ideolohiya na kailangang  panhintulutan, walang manghuhusga, at walang makakapagsabi na ang nilkha ay mali, pangit, imoral, hindi makatotohan o subersibo. Ang mundo ng sinig ay malaya at ang kalawakan nito ay nakasalalay sa imahinasyon ng manlilikha.  Ang obra maestra ang manipestasyon ng sariling ideolohiya ng artista, at hindi ang mga ideolohiya ng nakakataas na uri na umaapi rito.  Dahil walang social conditioning, walang tumutukoy sa kung paano ka dapat mag-isip, at ngayo’y ikaw ay may kalaayan mag isip, ng kung ano at kung paano mo gustong mag-isip.  Dahil wala nang impluwesya ang mga kalaban ng kalayaan, lumalabas ang katotohanan.

Ang mundo ng tao ay may kadena.

Dito sa kakaibang mundo ng tao, may mga social institution, may mga nakakataas na uri, may oppressor, may mga pader, may ideolohiya na kailangang pahintulutan, may mga manghuhusga, at may mga tao na makakapagsabi na ikaw ay mali, panget, imoral, hindi makatotohan o subersibo.  Ang mundo ng tao ay bilangguan at ang kalawakan nito ay nakasalalay sa opresyon ng mga kapitalita.  Ang perpektong tao ay ang manipestasyon ideolohiya ng mang-aapi, at hindi ng mga ideolohiya na nanggagaling sa tao mismo.  Dahil may social conditioning, ang nakakataas na uri ay tumutukoy sa kung paano ka dapat mag-isip, at ngayo’y ikaw na may walang kalaayan mag isip, ng kung ano at kung paano mo gustong mag-isip.  Dahil malakas ang impluwesya ng mga kalaban ng kalayaan, natatago ang kasinungalingan.

Ang manlilikha ng obra ay nananatili sa kalagitnaan ng dalawang mundo.  Habang ang kanyang kababayan na hindi pintor, o makata, o manunulat ay nananatili sa mundo ng tao, ang kanyang mga obra ay nananatili sa mundo ng perperksyon.  Ngunit kapag paunti-unting ilalahad ng artista ang kanyang mga obra na nagpapakita ng mundong walang kinikilingan o pang-aapi, paunti-unting makikita ng mga nasa mundo ng tao ang katotohanan, ang kakaibang perspektibo na sa simula ay babansagang radikal at pang-aktibista, ngunit, pag tiningan ng mabuti, pag hinusgahan ang bawat salita at bawat guhit, makikita na ang nilalaman ng obra ay ang katotohanan.  Ito ay dahil ang obra ay nilikha ng walang bias o impluwensiya ng mga kapitalista. Ang obra ay nagkakaroon ng saysay sa lipunan bilang imahen na napapakita ng mundo ng pagbabago, at sa gayong paraan inilalabas ang kasakiman ng mundo ng tao.  Ito ay pwersa para baguhin ang sistema, patalsikin ang mga kapitalista, at pangarap para makamit ang isang mundong malaya.

“Art is not a mirror to reflect reality…” dahil ang reality ay subjective at likha lamang ng mga mapangaapi na kapitalista.  Ang konsepto ng reality ay hindi sang-ayon sa konsepto ng malayang ideolohiya na sinusunod ng mundo ng obra.

“…but a hammer by which to shape it (realidad)”  Ang katotohanan sa mundo ng obra ay nagsisilbing salamin sa kung ano dapat na realidad sa mundo ng tao kung walang pang-aapi.  Sa gayong paraan, pinipinturahan ng tao ang lipunan, at ipinapag-ibayo niya ang kwento ng kasaysayan, para ang mundo ng tao ay mai-tugma sa mundo ng katotoohanan, ang mundo ng obra.

Advertisements

One thought on “Mundo ng Kadena

  1. Ako’y sumasang ayon sa iyo na ang mundo ng tao ay isang mundo na may kadena… Ilang beses ko na rin pinag-isipan ang bagay na ito. Sa una ay talagang nakalulungkot ito, hindi ba?
    Ang mga malalakas ang siyang nagdidikta sa kung ano ang realidad ng mundo. Sila rin ang nagsasabi kung ano ang katanggap-tanggap at kung alin ang hindi… Sa madaling salita, nabubuhay tayo sa mundo kung saan nakakadena nga tayo sa kanilang idelohiya!
    Pero… May nalimutan akong isang detalye noong mga panahon na nalulungkot ako sa naging resulta ng aking pagmumuni-muni… Nalimutan kong itanong kung sino nga ba ang nagkadena sa atin sa kanilang idelohiya? Ang gobyerno ba? Ang mga dayuhan ba? Ang mga kapitalista ba? Sa palagay ko ay hindi…
    Naniniwala ako na tayo mismo ang nagkadena sa ating mga sarili sa kanilang idelohiya… May abilidad tayo na maging malaya mula sa mga kadena na ito! Natatakot lamang tayo… Natatakot sa kung ano ang maaring isipin ng iba sa atin…
    Siguro ay isa ito sa mga natatanging abilidad ng mga taong maituturing kong “malaya”… Mga tao na may sapat na lakas ng loob para lumihis sa kung ano ang “normal” sa iba. Ako ay naniniwala na ang abilidad ng mundo ng obra na magbigay ng lakas ng loob sa mga tao ay ang sikreto nito sa kung bakit ito naging isang mundo na walang kadena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s